Finançament

PRÉSTECS

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Dirigit a comunitats de propietaris per aconseguir facilitar el pagament de les obres de rehabilitació i millora que moltes comunitats necessiten urgentment en el seu edifici, sense necessitat d'avals ni garanties.

Finalitats

 • Rehabilitació de façanes, cobertes, garatges i escales
 • Eliminació de barreres arquitectòniques
 • Instal·lació o reforma d'ascensors
 • Instal·lació d'aïllaments tèrmics per a millora de la eficència energètica.

Avantatges

 • Flexibilitza i alleugereix les "derrames"
 • Evita la gestió individualitzada per veí
 • No incrementa l'endeutament individualitzat dels propietaris
 • Increment de la possibilitat d'acords
 • Anticip de les subvencions

PERSONALS

Dirigit individualment als propietaris pel pagament de les obres de rehabilitació i millora de l'edifici.

Consulti les condicions que Nou Ambient pot oferir-li a través de diferents entitats de crèdit.

Documentació necessària

 • Nomenament de càrrecs
 • Acord adoptat en junta de propietaris per acceptar el pressupost d'obres
 • Acord adoptat en junta de propietaris per a sol·licitar el finançament de les obres
 • Estat de comptes de la comunitat
 • Document de sol·licitud de préstec degudament cumplimentat i signat pel president i secretari

Condicions del préstec

 • Import mínim del préstec: 3.000,00€
 • Import màxim: 100% de factura + impostos + despeses
 • Disposició total amb retenció en el compte fins a presentació de factures
 • Periode màxim d'amortització: 12 anys.