PINTURA

ALTA DECORACIÓ I PINTURA INDUSTRIAL

Realitzem tot tipus de treballs de pintura d’interiors, alta decoració i aplicacions de pintura industrial:

  • Estucs tradicionals, venecians i rústics.
  • Aplicació de pintures plàstiques.
  • Esmaltats i lacats.
  • Ignifugació d’estructures metàl·liques amb certificats de resistencia al foc.
  • Protecció del metall en zones altament corrossives.
  • Pintura d'estructures i naus industrials.
  • Paviments de poliuretà i senyalització per a pàrquings.