REHABILITACIÓ

D'ESCALES COMUNITÀRIES

Comptar amb oficials de paleteria i pintura qualificats, ens permet afrontar qualsevol tipus de treball de rehabilitació:

  • Modificació d'escales comunitaries per a la instal·lació d'ascensor.
  • Eliminació de barreres arquitectòniques.
  • Reforma de vestíbuls.
  • Substitució d'instal·lacions comuns.
  • Centralització de comptadors.
  • Tot tipus de treballs de pintura i decoració en zones comuns.