PRODUCTES D'ÚLTIMA GENERACIÓ

EXTERIORS

Utilitzant productes d’última generació, obtenim impermeabilitzacions transitables i sense juntes.

  • Impermeabilitzacions amb sistema de membranes de poliuretà líquid BASF®.
  • Impermeabilitzacions amb sistema de membranes acríliques Icoper®.
  • Impermeabilitzacions amb teles asfàltiques.
  • Enderroc i col·locació de nous paviments a terrasses i cobertes.
  • Tractament de juntes de dil·latació.